Oferta przepompowni przydomowych kierowana do odbiorców indywidualnych, lub małych wspólnot sąsiedzkich. Urządzenia te znajdują zastosowanie w sytuacji kiedy istnieje konieczność odprowadzenie małej ilości ścieków, a ukształtowanie terenu lub wysokość wód gruntowych, czy też położenie kolektora kanalizacji nie pozwala na grawitacyjne rozwiązania.

Zasadniczymi elementami przepompowni przydomowych są:

  • Zbiorniki pompowni
  • Studnie wykonywane są PEHD o średnicach od 600 do 1000 mm (ponadto istnieje możliwość wykonania zbiorników z betonu B45 oraz polimerobetonu).

Korpusy pompowni posiadają:

  • otwory z przejściami szczelnymi do podłączenia rurociągów grawitacyjnych i tłocznych,
  • otwory do zamontowania kominków wentylacyjnych,
  • otwory kablowe,
  • profilowane dno zapobiegające odkładaniu osadu w pompowni (dla ścieków sanitarnych),
  • otwory włazowe dostosowane wielkością do zainstalowanych pomp.

Pompy
Do tłoczenia ścieków sanitarnych stosujemy pompy z wirnikiem vortex charakteryzujące się wysoką odpornością na zatykanie oraz pompy z rozdrabniaczem. Do ścieków deszczowych używamy wysokosprawnych pomp z wirnikami kanałowymi lub otwartymi.

Sterowanie
Szafy sterownicze pompowni przydomowych służą do sterowania pracą jednej pompy. Mogą być instalowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Sterownica współpracuje z pływakowymi czujnikami poziomu lub dzwonami hydrostatycznymi.

Wyposażenie wewnętrzne
Rurociągi tłoczne w pompowni wykonane są z elementów nierdzewnych. Właz pompowni dobrany jest wielkością do zastosowanych pomp. Standardowo wykonany jest z PEHD lub z żeliwa. W pompowni zamontowany jest kulowy zawór zwrotny oraz zasuwa odcinająca.