Faza projektowania jest najważniejszym etapem procesu inwestycyjnego, dlatego F.I. MANTA kładzie szczególny nacisk na rozwiązania techniczne, które zapewnią niezawodne funkcjonowanie urządzeń przy jednoczesnych optymalnych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W swojej pracy wykorzystujemy nowoczesne technologie stosowane w branży wodno – ściekowej oraz bazujemy na bogatym doświadczeniu kadry inżynierskiej.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie uwzględniając specyfikę pracy urządzenia, rodzaj i ilość pompowanego medium oraz miejsce montażu.

Dopasowujemy się do potrzeb Klientów, którzy inspirują nasz rozwój.