FI MANTA oferuje Państwu także serwis pogwarancyjny przepompowni.

W wykazie czynności obejmujących konserwację są między innymi:

 • oczyszczenie zewnętrzne pompy;
 • kontrola i pomiar oporności izolacji;
 • kontrola przewodu przyłączeniowego;
 • kontrola i pomiar czujników zabezpieczających;
 • wymiana z kontrolą stopnia zanieczyszczenia oleju parafinowego;
 • kontrola i pomiar luzu szczelinowego wirnika;
 • wymiana uszczelek profilowych i płaskich;
 • regulacja luzów hydraulicznych;
 • pomiary elektryczne;
 • kontrola i pomiar oporności izolacji;
 • kontrola poszczególnych podzespołów;
 • sporządzenia protokołów z wykonanego przeglądu,
 • zawierających ocenę techniczną przepompowni.

Prawidłowo i systematycznie przeprowadzane przeglądy serwisowe zapewniają trwałość i bezawaryjność pompowni.